Chính sách bảo mật này quy định cách Hextra sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho Hextra khi bạn sử dụng trang web này.

Hextra cam kết đảm bảo rằng sự riêng tư của bạn được bảo đảm. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin xác minh nhất định khi sử dụng trang web này thì bạn có thể yên tâm rằng chúng sẽ chỉ được sử dụng chúng theo chính sách về quyền riêng tư này.

Hextra có thể thay đổi chính sách này theo thời gian bằng cách cập nhật trang này. Bạn nên kiểm tra trang này để đảm bảo rằng bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.

1/ Thứ chúng tôi thu thập:

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

  • Tên và công việc.
  • Thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ email.
  • Các thông tin nhân khẩu như mã bưu chính và sở thích cá nhân.
  • Những thông tin liên quan tới các cuộc khảo sát và/hoặc ưu đãi.

2/ Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin được thu thập:

Chúng tôi cần các thông tin này để thấu hiểu các nhu cầu và có thể cung cấp cho bạn chất lượng dịch vụ tốt hơn, cùng với các lý do sau đây:

  • Lưu giữ thông tin nội bộ.
  • Chúng tôi có thể dùng các thông tin này để cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ
  • Chúng tôi có thể gửi email định kì cho bạn về các sản phẩm mới, những ưu đãi hoặc các thông tin khác mà chúng tôi nghĩ bạn sẽ có hứng thú với chúng thông qua email mà bạn đã cung cấp.
  • Theo thời gian, chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để liên lạc vì mục đích khảo sát thị trường. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn thông qua email, điện thoại, số fax hoặc thư. Chúng tôi có thể dựa vào những thông tin thu thập được để thay đổi trang web tùy thuộc vào sở thích của bạn.

3/ Về vấn đề bảo mật:

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn luôn được bảo mật. Để đề phòng trường hợp có sự truy cập hoặc tiết lộ thông tin trái phép, chúng tôi đã đưa ra các quy trình quản lí vật lý, điện tử phù hợp để bảo mật thông tin mà chúng tôi đã thu thập trên mạng.

4/ Về việc kiểm soát thông tin cá nhân:

Bạn có quyền chọn giới hạn các loại thông tin cung cấp và cách chúng được sử dụng bằng những phương pháp sau:

  • Khi được yêu cầu điền vào một mẫu đơn trên trang web, hãy tìm ô vuông có thể nhấn chuột vào để chỉ ra việc bạn không muốn thông tin được sử dụng bởi bất kỳ ai cho mục đích quảng cáo
  • Nếu trước đó bạn đã đồng ý để chúng tôi sử dụng thông tin cho mục đích quảng cáo, bạn có thể thay đổi điều đó bất cứ lúc nào bằng cách gửi thư hoặc email tới địa chỉ thư support@hextramarketing.com

Chúng tôi cam kết sẽ không giao dịch hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ bên thứ ba nào trừ khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn và các luật pháp liên quan. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi quảng cáo về các bên thứ ba mà có thể bạn sẽ thấy hứng thú nếu bạn đồng ý.

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp các chi tiết trong thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát của Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung 1998. Một khoản phí nhỏ sẽ được yêu cầu. Nếu bạn muốn một bản sao của thông tin này vui lòng gửi email tới support@hextramarketing.com

Nếu bạn cho rằng bất cứ thông tin nào mà chúng tôi đang giữ của bạn là không chính xác hoặc không hoàn chỉnh, xin hãy viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ nêu trên càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa các thông tin sai lệch.