1/ Các điều khoản và điều kiện cơ bản:

Sau đây là các điều khoản và điều kiện cơ bản cho việc thiết kế, phát triển và quảng cáo trang web, được áp dụng với tất cả hợp đồng và các dự án được thực hiện bởi Hextra cho quý khách hàng.

2/ Phí và tiền đặt cọc:

100% tổng số tiền đặt cọc sẽ phải được chi trả ngay khi quý khách hàng yêu cầu chúng tôi bắt đầu việc thiết kế và phát triển trang web. Chúng tôi có quyền không bắt đầu bất cứ dự án nào cho đến khi tiền đặt cọc được thanh toán đầy đủ. Tất cả các loại phí được tính bằng đô-la Mỹ.

3/ Chính sách hoàn tiền:

Chúng tôi cam kết luôn làm việc tận tâm để phục vụ quý khách hàng. Tuy nhiên, nếu quý khách hàng không hài lòng với dịch vụ, chính sách hoàn tiền của chúng tôi như sau:

100% phí sẽ được hoàn trả nếu yêu cầu hoàn tiền được gửi trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm bắt đầu dịch vụ, tuy nhiên:

  • Việc hoàn tiền sẽ không được áp dụng cho phí đăng kí tên miền.
  • Việc hoàn tiền sẽ không được áp dụng cho các khách hàng có dịch vụ nhanh.
  • Việc hoàn tiền sẽ không được áp dụng cho bất kỳ chậm trễ nào ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
  • Việc hoàn tiền sẽ không được áp dụng khi trang web đã được hoàn thiện.
  • Việc hoàn tiền sẽ không được áp dụng đối với phí lưu trữ web.
  • Việc hoàn tiền sẽ không được áp dụng cho các sản phẩm mà quý khách hàng không biết cách sử dụng.

4/ Việc cung cấp các tài liệu:

Quý khách hàng phải cung cấp tất cả các tài liệu và thông tin mà chúng tôi yêu cầu để hoàn thành công việc theo các điều kiện đã được đồng thuận. Những tài liệu có thể bao gồm: ảnh, bản viết, logo và các tài liệu in khác. Nếu quý khách hàng chậm trễ trong việc cung cấp các tài liệu, việc này sẽ dẫn tới sự trì hoãn cho công việc của chúng tôi, và chúng tôi sẽ có quyền được nối dài hạn chót đã hẹn trước. Trong trường hợp quý khách hàng không thể cung cấp các tài liệu, việc này sẽ ngăn cản tiến độ công việc của chúng tôi, và chúng tôi có quyền ngừng dự án cũng như xuất hóa đơn về số dư trong hợp đồng cho quý khách hàng.

5/ Các thay đổi:

Chúng tôi rất sẵn lòng để quý khách hàng có bất cứ chỉnh sửa nào trong thiết kế. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền giới hạn số lượng các thiết kế mẫu và có thể tính thêm phí cho các thiết kế bổ sung nếu quý khách hàng thay đổi các chi tiết trong thiết kế ban đầu. Quá trình phát triển trang web của chúng tôi rất linh hoạt và cho phép có các sự thay đổi trong thiết kế ban đầu. Tuy nhiên, các thay đổi lớn trong các chi tiết sẽ bị tính phí ở mức $45 một giờ.

6/ Các sự chậm trễ của dự án và nghĩ vụ pháp lý của quý khách hàng:

Các khung thời gian hoặc các ước tính đưa ra bởi chúng tôi phụ thuộc vào sự hợp tác toàn diện của quý khách hàng cùng với nội dung hoàn chỉnh cho trang web. Quá trình phát triển đòi hỏi một số phản hồi trước khi chúng tôi tiến đến giai đoạn sau, nên chúng tôi yêu cầu phải được giữ liên lạc với quý khách hàng thường nhật để không làm cản trở quá trình phản hồi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp các dự án bị đình trệ do không liên lạc được với quý khách hàng hoặc trong trường hợp quý khách hàng chưa đồng ý với các mẫu thiết kế hay không yêu cầu thay đổi đúng thời hạn. Sau 45 ngày, nếu dự án vẫn chưa hoàn tất, các thay đổi thêm sẽ được tính phí 45$ một giờ.

7/ Việc thông qua sản phẩm:

Quý khách hàng sẽ được thông báo và xem qua một khi sản phẩm đã hoàn thiện. Quý khách hàng phải thông báo cho chúng tối bằng văn bản các điểm chưa hài lòng trong vòng bảy ngày kể từ lúc nhận được thông báo. Nếu không nhận được ý kiến của quý khách hàng trong vòng bảy ngày, chúng tôi sẽ mặc định là sản phẩm đã được thông qua. Lúc này, các sản phẩm sẽ không thể bị từ chối và hợp đồng sẽ được mặc định là đã hoàn tất và 50% số dư trong các khoản phí của dự án sẽ tới hạn thanh toán.

8/ Việc từ chối sản phẩm:

Nếu quý khách hàng từ chối sản phẩm của chúng tôi trong khoảng thời gian 7 ngày kể từ lúc sản phẩm hoàn thiện và không chấp thuận việc tiếp tục các sản phẩm tiếp theo để khắc phục các điểm được cho là không đạt yêu cầu, và nếu chúng tôi có lý do để cho rằng quý khách hàng đã không hợp lý trong việc từ chối sản phẩm, chúng tôi có thể coi hợp đồng là đã hoàn thành và thực hiện các biện pháp để thu hồi các khoản thanh toán.

9/ Việc thanh toán:

Sau 7 ngày kể từ lúc quý khách hàng nhận thông báo về việc hoàn thành sản phẩm và trước khi bắt đầu triển khai trang web dưới tên miền của quý khách hàng, chúng tôi sẽ gửi hóa đơn thương mại cho quý khách hàng cho dự án này. Chúng tôi sẽ không bao giờ tự động thực hiện thanh toán từ thẻ của quý khách hàng mà chưa có sự đồng ý. Chúng tôi được quyền loại bỏ truy cập vào bất cứ dự án thiết kế, phát triển web nào cho tới khi việc thanh toán được hoàn thành. Quý khách hàng phải đồng ý về mặt các nhân và không có thêm các thay đổi nào đối với khoản thanh toán. Trong trường hợp cần thu tập các chứng từ, quý khách hàng sẽ phải chịu hoàn toàn các chi phí phát sinh (bao gồm các chi phí cho luật sư, tòa án và các bên liên quan).

10/ Bản quyền và thương hiệu:

Quý khách hàng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho các quyền lợi và nghĩa vụ trong việc sử dụng các bản sao, hình ảnh đồ họa, logo, tên doanh nghiệp đã đăng kí cùng với thương hiệu, hoặc bất kì tài liệu khác mà quý khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi để bổ sung cho trang web hoặc ứng dụng web. Quý khách hàng có trách nhiệm bảo đảm chúng tôi khỏi các khiếu nại hoặc hành động pháp lý nào liên quan đến nội dung trên trang web của quý khách hàng.

11/ Việc cấp phép sử dụng:

Sau khi quý khách hàng đã hoàn thành việc thanh toán, chúng tôi sẽ cấp phép cho quý khách hàng để sử dụng trang web và các nội dung trong đó trong suốt thời gian hoạt động của trang web.

12/ Công cụ tìm kiếm:

Tất cả các trang web thiết kế bởi chúng tôi đều phù hợp với các công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo vị trí xuất hiện của trang web trên các công cụ tìm kiếm. Ngoài ra, chúng tôi có thể tính thêm phí nếu quý khách hàng muốn tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm theo các phương pháp tối ưu.

13/ Các thiệt hại:

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến sự chậm trễ trong việc thực hiện và hoàn thành hợp đồng.

14/ Việc từ bỏ trách nhiệm:

Trong trường hợp bất cứ điều gì trái ngược trong hợp đồng này phát sinh, Hextra cũng như bất cứ nhân viên và đại lý nào của Hextra sẽ không đảm bảo các chức năng của trang web được thực hiện đầy đủ và không có lỗi. Trong trường hợp đó, Hextra cùng với chủ sở hữu và các nhân viên sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hàng hoặc bên thứ ba nào khác về các tổn hại, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gián đoạn các dịch vụ trong trường hợp bất khả kháng, cùng với dịch vụ lưu trữ hoặc các tình huống ngoài tầm kiểm soát cả chúng tôi, bất kì khoảng lợi nhuận, tiết kiệm bị mất hoặc các thiệt hại ngẫu nhiên, có lý do, đặc biệt và xuất phát từ bị phạt từ việc vận hành hoặc không thể vận hành trang web, lỗi của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet, máy tính, phần mềm máy tính của quý khách hàng cũng như các lượt truy cập khác, ngay cả khi Hextra đã được cảnh báo về nguy cơ xảy ra các thiệt hại đó.

15/ Việc ký kết các hợp đồng phụ:

Chúng tôi có quyền giao các dịch vụ mà chúng tôi đã cam kết cho một bên thứ ba thực hiện nếu chúng tôi cho rằng đó là phù hợp.

16/ Thỏa thuận bảo mật thông tin:

Chúng tôi (cùng với các bên liên quan) cam kết sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin bí mật nào của quý khách hàng tới các bên thứ ba nào khác.

17/ Chi phí phát sinh:

Quý khách hàng có trách nhiệm phải hoàn trả bất cứ chi phí phát sinh khôg nằm trong hợp đồng đã kí kết nhưng không giới hạn ở các trang bổ sung, mua phần mềm của bên thứ ba, các hình ảnh bản quyền, phông chữ, đăng ký tên miền, lưu trữ web, dịch vụ SEO hoặc quảng cáo cùng vưới bất kỳ các chi phí khác. Các sự bổ sung này phải được thanh toán ngay khi quý khách hàng yêu cầu.

18/ Bản sao lưu:

Quý khách hàng có trách nhiệm duy trì các bản sao lưu của trang web và chúng tôi không chịu trách nhiệm trong việc khôi phục bất cứ dữ liệu máy chủ nào ngoại trừ trường hợp mất mát dữ liệu đó phát sinh do hành động cẩu thả hoặc thiếu sót của chúng tôi.

19/ Quyền sở hữu tên miền và lưu trữ trang web:

Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách hàng thông tin tài khoản để đăng kí tên miền và lưu trữ trang web đã được mua thông qua sự đồng ý của quý khách hàng.

20/ Quyền từ chối:

Hextra có quyền từ chối hoặc chấm dứt dịch vụ đối với bất kỳ ai và vì bất kỳ lý do gì mà pháp luật không cấm. Ngoài ra, chúng tôi có quyền từ chối đối với các hành vi hoặc đe dọa có hành vi gây rối, lạm dụng và / hoặc ngôn ngữ xúc phạm, bao gồm cả đe dọa, quấy rối và / hoặc ép buộc, liên quan hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của chúng tôi. Liên lạc mang tính lăng mạ dưới mọi hình thức (email, điện thoại, gặp trực tiếp, v.v.) đều không được dung thứ và không được hoàn lại tiền.